inleiding bij / op / over / tot

Inleiding kan met bij, op, over en tot gecombineerd worden. Het voorzetselgebruik hangt samen met de betekenis van inleiding. Als inleiding verwijst naar het eerste gedeelte van een verhaal of boek waarin het onderwerp wordt aangegeven, is bij of van het gebruikelijke voorzetsel.

  • In de inleiding bij / van zijn biografie licht hij toe waarom hij het boek geschreven heeft.

In de algemene betekenis 'het inleiden van een onderwerp' wordt meestal bij, op of tot gebruikt.

  • Als inleiding bij / op / tot het thema klimaat keken de leerlingen van het zesde jaar naar de documentaire An inconvenient truth.

In titels van boeken die de beginselen van een vak behandelen, of in namen van opleidingsonderdelen is in, op of tot het gebruikelijke voorzetsel.

  • Mijn zoon moet het boek Inleiding in / op / tot de economie nog kopen.

Als inleiding gebruikt wordt voor een korte lezing over de hoofdlijnen van een bepaald onderwerp, komt over het meest voor, maar ook bij of op is mogelijk.

  • In dat tv-programma geeft een bekende regisseur een inleiding over / bij / op de film die uitgezonden wordt.

Taaladvies.net
Inleiding bij / op / over / tot

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons