inspecteur-generaal (hoofdletter)

De correcte spelling is inspecteur-generaal, met kleine letters. Functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we met een kleine letter.

 • De inspectieleiding bestaat uit één inspecteur-generaal en tien coördinerende inspecteurs.
 • De benoemingswijze van de inspecteur-generaal van de geïntegreerde politie is vastgelegd in een koninklijk besluit.

In een briefaanhef werden functiebenamingen traditioneel vaak met hoofdletters geschreven om bijzonder respect uit te drukken. In de moderne zakelijke communicatie wordt meestal een kleine letter gebruikt. Instellingen kunnen daarover afspraken vastleggen in hun huisstijl. Volgens de huisstijl van de Vlaamse overheid worden functieaanduidingen altijd met een kleine letter geschreven, dus ook in de briefaanhef.

 • Mevrouw de inspecteur-generaal
 • Mijnheer de inspecteur-generaal

In de adressering en de ondertekening van een brief staat de functiebenaming op een aparte regel onder de naam, met een beginhoofdletter.

 • De heer Piet Jansen
  Inspecteur-generaal

hoofdletters - aanspreekvormen, functiebenamingen en titulatuur

Taaladvies.net
Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen
Secretaris-generaal (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons