inversie (taalkundige term)

Inversie is de omkering van de gewone woordvolgorde 'onderwerp - persoonsvorm' in hoofdzinnen. Bij inversie staat de persoonsvorm dus vóór het onderwerp. Dat wordt gewoonlijk veroorzaakt doordat een zin begint met een zinsdeel dat niet het onderwerp of de persoonsvorm is.

  • Ik speelde gisteren piano. (gewone volgorde)
  • Gisteren speelde ik piano. (inversie)
  • Wanneer speelde hij piano? (inversie)

Ook in ja-neevragen is er inversie.

  • Gaat Bob ook naar het concert vanavond?

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons