invoegbedrijf

Een invoegbedrijf is een startend bedrijf dat mensen aanwerft uit bevolkingsgroepen die op de arbeidsmarkt ondervertegenwoordigd zijn. Het bedrijf krijgt daartoe loonsubsidies van de Vlaamse overheid en kan een beroep doen op managementondersteuning door erkende adviesbureaus. Naast invoegbedrijven zijn er ook invoegafdelingen. Dat zijn nieuwe afdelingen binnen een bestaand bedrijf waarvoor dezelfde principes gelden.

10 februari 2003

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons