jood, joods / Jood, Joods

Als naar een aanhanger van het joodse geloof verwezen wordt, schrijven we jood en joods met een kleine letter. Het is dan een religieuze aanduiding. Ook in samenstellingen en afleidingen blijft de kleine letter van jood behouden: jodenkerk, jodendom.

Als naar iemand van het Joodse volk verwezen wordt, schrijven we Jood en Joods met een hoofdletter. Het is dan een aanduiding voor een bevolkingsgroep. Ook in samenstellingen en afleidingen blijft de hoofdletter van Jood behouden: Jodenvervolging, Jodendom.

Of jood(s) of Jood(s) bedoeld wordt, is in de praktijk niet altijd eenduidig. Geloof en etniciteit hangen nauw met elkaar samen: joodse gelovigen behoren over het algemeen tot het Joodse volk en veel Joden zijn joods. Als het onderscheid moeilijk te maken is, is het aan te raden om in één tekst consequent een hoofdletter te gebruiken.

Taaladvies.net
Jood (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons