kabelknipper

Kabelknippers zijn mensen die geen gebruik meer maken van de klassieke kabeltelevisie om naar tv-programma's te kijken. Ze kijken alleen via onlinekanalen zoals Netflix, YouTube en VRT NU, en dus niet meer via de decoders die aan een tv-toestel gekoppeld zijn. Uit onderzoek naar het mediagebruik van de Vlaming blijkt dat 15 procent van de 25-34-jarigen als kabelknipper te beschouwen is. Kabelknipper is het Nederlandse woord voor het van oorsprong Engelse begrip cordcutter.

2 maart 2020

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons