kangoeroewonen

Kangoeroewonen is een woonvorm waarbij verschillende generaties in hetzelfde gebouw wonen en elkaar helpen. Het kan gaan om grootouders die zelf de gelijkvloerse verdieping betrekken en de rest van hun woning aan een van hun kinderen verhuren, maar ook om ouderen en jonge gezinnen die geen familie van elkaar zijn. Daarnaast wordt kangoeroewonen ook gebruikt voor personen met een handicap die een woning op die manier met een gezin delen. In de sociale huisvestingssector komt kangoeroewonen ook op grotere schaal voor.

5 april 2004

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons