kerk (hoofdletter)

Kerk kan als soortnaam en als eigennaam worden gebruikt. Kerk wordt als een soortnaam beschouwd en met kleine letters geschreven als het gebouw of de kerkdienst wordt bedoeld, en als het kerkelijk gezag of instituut in algemene zin wordt bedoeld. Ook in aanduidingen voor religieuze stromingen en de bijbehorende geloofsgemeenschappen wordt kerk met een kleine letter gespeld.

 • Deze foto is genomen in een protestantse kerk in Zwitserland. (= gebouw)
 • Zondags gaat ze naar de kerk. (= dienst)
 • Wij zijn voor de kerk getrouwd. (= het kerkelijk instituut in algemene zin)
 • We zijn het erover eens dat de scheiding van kerk en staat een belangrijk principe is. (= het kerkelijk gezag in algemene zin)
 • De oosterse kerken vieren Pasen op een andere datum dan de christelijke kerken. (= kerken van oosterse en christelijke strekking)
 • De Christusgemeente is een protestantse kerk. (= kerk van protestantse strekking)
 • Hij zou zich nooit tot de katholieke kerk bekeren. (= het katholicisme)

Als kerk deel uitmaakt van de officiƫle naam van een specifieke kerk of een specifiek kerkgenootschap, wordt een hoofdletter gebruikt. Het gaat dan om de eigennaam van een instantie. Voor de Rooms-Katholieke Kerk wordt ook de verkorte vorm Kerk gebruikt.

 • De Rooms-Katholieke Kerk / Katholieke Kerk / Kerk heeft een commissie samengesteld. (= het Vaticaan)
 • Het beheer van het kerkgebouw is in de gezamenlijke handen van de Rooms-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk.
 • De Anglicaanse Kerk heeft de wijding van vrouwen tot bisschop goedgekeurd.
 • De Nederlandse Hervormde Kerk is ontstaan in de zestiende eeuw.
 • Het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft er bij de plaatselijke kerken op aangedrongen te bidden voor de slachtoffers. (= kerkgenootschap)

Soms is zowel de schrijfwijze met hoofdletter als die met kleine letter mogelijk, omdat zowel een stroming of het kerkelijk gezag in algemene zin als de (verkorte) eigennaam van een instantie bedoeld kan zijn.

 • In de middeleeuwen leverde de katholieke kerk / de Katholieke Kerk een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van het Latijn.
 • De invloed van de kerk / Kerk op het dagelijks leven was groot.

Taaladvies.net
Kerk (hoofdletter?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons