kilometer / kilometers

Zoals de meeste andere maataanduiders blijft kilometer na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt. Deze regel geldt ook voor de maataanduider vierkante kilometer.

 • Twee kilometer verder is er een benzinestation.
 • Hoeveel kilometer heb je gefietst?
 • De olievlek vervuilt 37 vierkante kilometer van de Noordzee.

Om de nadruk te leggen op de losse eenheden, kan een enkele keer toch de meervoudsvorm kilometers gebruikt worden. Als er een bijvoeglijk naamwoord (ander dan vierkante) vlak voor de maataanduider staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • Vijf kilometer (kilometers) heeft hij met een gebroken been moeten lopen!
 • We verloren veel tijd in die twee bochtige kilometers.

Ook na vele aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen enzovoort wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • De volle trein reed tientallen kilometers met open deuren.
 • Op die dag waren er honderden kilometers file op de Europese wegen.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • U bent nu op de ring rond Aalst en u volgt die een aantal kilometer / kilometers.

Als het woord kilometer onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

 • Hoeveel is dat, uitgedrukt in kilometer / kilometers?


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons