klimaatneutraal

Milieubewuste particulieren en bedrijven kunnen hun uitstoot van broeikasgassen neutraliseren door bomen te laten planten die net zo veel broeikasgassen uit de atmosfeer halen als er door hun toedoen is ingepompt. Op die manier kunnen ze klimaatneutraal blijven produceren en vliegtuigreizen maken. Met klimaatneutraal wordt bedoeld dat er geen ongunstige beïnvloeding van het klimaat is. In plaats van klimaatneutraal wordt ook CO2-vrij gebruikt.

8 oktober 2007

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons