koe: hij / zij

Diernamen die uitsluitend (leeuwin, wolvin) of overwegend (koe, kip) vrouwelijke dieren benoemen, hebben van oorsprong een vrouwelijk woordgeslacht, maar hebben later in sommige delen van het taalgebied een mannelijk woordgeslacht gekregen. In het zuiden van het taalgebied worden die woorden doorgaans als vrouwelijk beschouwd. Er wordt naar verwezen met de voornaamwoorden ze, zij en haar. In het noorden van het taalgebied worden zulke woorden doorgaans als mannelijk beschouwd. Er wordt naar verwezen met de voornaamwoorden hem, hij en zijn. In verzorgde schrijftaal zijn mannelijke verwijsvormen niet aan te raden.

  • Toen de man op de ontsnapte koe afstapte, werd ze heel agressief. Ze viel hem aan met haar horens en vertrappelde hem bijna.
  • De kip legt haar eieren niet zomaar ergens. Ze kiest zorgvuldig een goed plekje uit.

Taaladvies.net
Zijn / haar (de muis heeft - staart bezeerd)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons