komma (na gedachtestreepje)

Na een gedachtestreepje kan er een komma staan die de structuur van de zin verduidelijkt. Die komma kan ook weggelaten worden omdat het gedachtestreepje zelf al een soort pauze aangeeft.

  • Er lag op zolder nog een schilderij − dat vermoedelijk uit de achttiende eeuw stamt −, maar we weten niet wie het geschilderd heeft.
  • Er lag op zolder nog een schilderij − dat vermoedelijk uit de achttiende eeuw stamt − maar we weten niet wie het geschilderd heeft.

In sommige gevallen is de komma na het gedachtestreepje nuttig omdat de structuur van de zin anders onduidelijk wordt, bijvoorbeeld bij een opsomming.

  • We hebben op zolder nog een schilderij − vermoedelijk uit de achttiende eeuw −, een beeldhouwwerkje en een horloge gevonden.

Taaladvies.net
Gedachtestreepje

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons