lachen met / lachen om

Lachen om iets of iemand is standaardtaal in het hele taalgebied. Deze combinatie wordt vaker in Nederland dan in België gebruikt. Ze komt voor in de betekenissen 'grappig, leuk vinden', 'niet serieus nemen, relativeren' en 'spotten met, uitlachen'. Ergens niet om kunnen lachen betekent 'de zaak ernstig opnemen'.

 • Ze kon niet om zijn grapjes lachen.
 • Mensen die beweren dat ze niet als toerist reizen, daar lach ik om.
 • Lachen om iemand die iets niet goed kan, is gemeen.
 • Hij kon er niet om lachen dat het rapport was doorgespeeld naar de media.

Lachen met iets of iemand is in dezelfde betekenissen standaardtaal in België.

 • Ze kon niet met zijn grapjes lachen.
 • Mensen die beweren dat ze niet als toerist reizen, daar lach ik mee.
 • Lachen met iemand die iets niet goed kan, is gemeen.
 • Hij kon er niet mee lachen dat het rapport was doorgespeeld naar de media.

Lachen met iemand kan in het hele taalgebied ook betekenen dat men samen met iemand plezier maakt of dat men iemands humor apprecieert.

 • We hebben veel gelachen met elkaar.
 • Met haar kun je altijd lachen!

Taaladvies.net
Lachen met / om

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons