langs / aan de ene kant, langs / aan de andere kant

Langs is standaardtaal in het hele taalgebied in de letterlijke betekenis 'aan de zijde van, aan' en 'parallel met'.

  • Ik zag gisteren een dode kat langs de weg liggen.
  • We maakten een mooie wandeling langs de Demer.

Langs de ene kant, langs de andere kant wordt in België gebruikt in de figuurlijke betekenis 'enerzijds, anderzijds', ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of langs de ene kant, langs de andere kant tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is aan de ene kant, aan de andere kant of enerzijds, anderzijds.

  • Aan de ene kant was ze blij dat het vakantie was, maar aan de andere kant miste ze haar klasgenootjes.
  • De doelstelling van het project is tweeledig: enerzijds is het de bedoeling om de Nederlandse taalvaardigheid van ouders te verbeteren, anderzijds kan op die manier ook de betrokkenheid van ouders bij de school verder versterkt worden.

Taaladvies.net
Langs de ene kant / aan de ene kant / enerzijds

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons