Latijns-Amerika / Latijns Amerika*

De correcte schrijfwijze is Latijns-Amerika, met een koppelteken en twee hoofdletters. 

Aardrijkskundige namen met als linkerdeel een woord als Noord, Zuid, West, Oost, Centraal, Hoog, Laag, Boven, Beneden, Midden, Nieuw, Nederlands, Belgisch, Vlaams, Frans, Latijns, Afro of Indo schrijven we met een koppelteken en twee hoofdletters: Zuid-Afrika, Centraal-Amerika, Belgisch-Limburg, Centraal-Azië.

aaneenschrijven - combinaties met eigennamen 

Taaladvies.net
Latijns Amerika / Latijns-Amerika, Centraal Azië / Centraal-Azië

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons