leedhiërarchie

Leedhiërarchie is het psychologische mechanisme waarbij je je eigen leed vergelijkt met dat van anderen. Zo zijn we sterk geneigd ons eigen leed te relativeren als dat overschaduwd wordt door groter leed. Veel mensen vinden bijvoorbeeld dat ze weinig recht hebben om te klagen over de gevolgen van de coronapandemie omdat ze niet ernstig ziek zijn geworden, geen familieleden hebben verloren, een vast inkomen hebben of thuis kunnen werken. Leedhiërarchie kan ook inhouden dat we anderen het recht om te klagen ontzeggen omdat we ze verantwoordelijk of schuldig achten voor hun eigen leed. Maatschappelijk gezien kan leedhiërarchie ertoe leiden dat er te weinig aandacht gaat naar minder zichtbaar leed bij bepaalde groepen mensen.

7 juni 2021

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons