leenbetekenis (taalkundige term)

Een leenbetekenis is een betekenis van een in het Nederlands al bestaand woord, die overgenomen is uit een andere taal. Voorbeelden zijn: globaal in de betekenis 'wereldwijd' (uit het Engels), quasi in de betekenis 'bijna, vrijwel' (uit het Frans), doorvoeren in de betekenis 'ten uitvoer brengen, doorgaan met' (uit het Duits).

De term leenbetekenis is op zich een neutrale aanduiding. De uitheemse oorsprong van een betekenis hoeft niet per se een afkeuring in te houden; veel woorden in het Nederlands hebben extra betekenissen gekregen onder invloed van een andere taal.

Taaladvies.net
Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons