Leidraad spelling (Woordenlijst Nederlandse Taal, Groene Boekje)

De tekst die vooraan in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) een overzicht geeft van de officiële spellingregels van het Nederlands, wordt sinds de editie van 1954 de Leidraad genoemd. De tekst van de Leidraad is een publieksvriendelijke vertaling van de wetenschappelijke beschrijving van de spellingregels in de Technische Handleiding, die de Commissie Spelling in opdracht van de Taalunie heeft geschreven.

De volledige Woordenlijst Nederlandse Taal is online te raadplegen op: http://woordenlijst.org. De boekuitgave, het Groene Boekje (2015), bevat een handzame selectie uit de Woordenlijst Nederlandse Taal. De vorige editie van het Groene Boekje (2005) blijft nog altijd bruikbaar. Er is sinds 2005 niets veranderd aan de officiële spellingregels.


Spellingregels: Spellingregels
Taaladviezen over spelling: Taaladviezen
Naslagwerken over spelling: Spelling en leestekens

Woordenlijst.org
http://woordenlijst.org/

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons