lichtjaar / lichtjaren

Na een telwoord groter dan één kan zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm van lichtjaar gebruikt worden: vijf lichtjaar, vijf lichtjaren.


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)
tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden, tijdseenheden ( enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Vijf lichtjaren / vijf lichtjaar

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons