lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp (volgorde)

Het meewerkend voorwerp staat in de regel voor het lijdend voorwerp. 

 • Ik heb hem het nieuws verteld.
 • Heb je hem het nieuws verteld?

Op deze algemene regel bestaan drie uitzonderingen.

1. Als het lijdend voorwerp het (of 't) is, staat het meewerkend voorwerp altijd achter het lijdend voorwerp.

 • Ik heb het hem verteld.

2. Als het lijdend voorwerp een aanwijzend voornaamwoord is en het meewerkend voorwerp een zelfstandig naamwoord(groep), kan het meewerkend voorwerp zowel voor als achter het lijdend voorwerp staan.

 • Ik heb mijn man dat verteld.
 • Ik heb dat mijn man verteld.

3. Als het meewerkend voorwerp een voorzetselgroep met aan of voor is, kan het zowel voor als achter het lijdend voorwerp staan.

 • Ik heb aan mijn man het nieuws verteld.
 • Ik heb het nieuws aan mijn man verteld.

Taaladvies.net
Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp, volgorde in een zin

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons