literatuurlijst (opstellen, maken)

Een literatuurlijst geeft bij een tekst een overzicht van alle bronnen die werden geraadpleegd, geciteerd, geparafraseerd of samengevat. Een goede literatuurlijst is belangrijk: hij laat zien waar de informatie in een tekst vandaan komt, geeft lezers de kans meer te weten te komen over een onderwerp en stelt hen in staat bepaalde beweringen te controleren.

Voor de opmaak van de titelbeschrijving bestaan verschillende officiële of semiofficiële systemen. Veel instellingen hebben bovendien een eigen stijl ontwikkeld. Voor wie in zo'n instelling actief is, is het over het algemeen aan te bevelen die stijl consequent na te volgen. Er zijn ook enkele internationale systemen gangbaar voor wetenschappelijke publicaties, zoals het MLA-systeem (Modern Language Association) voor taal- en literatuurstudies of het gezaghebbende APA-systeem (van de American Psychological Association).

Voor een literatuurlijst worden ook de woorden literatuuropgave en bibliografie gebruikt.

Taaladvies.net
Literatuurlijsten (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons