maîtresse / maitresse*

De correcte spelling in het Nederlands is maîtresse.

In het Frans kan het accent circonflexe op de i of de u tegenwoordig in sommige woorden worden weggelaten als het niet nodig is voor de uitspraak of de betekenis van een woord, bijvoorbeeld in maitresse (naast maîtresse) of crème brulée (naast crème brûlée). In het Nederlands behouden we dat niet-verplichte accentteken. Er verandert in het Nederlands dus niets aan de spelling van woorden of woordcombinaties als boîte, flûte, coûte que coûte, crème brûlée, crème fraîche, gîte, maître d'hôtel, maîtresse en s'il vous plaît.

klinkers - gebruik van accenten (accenttekens, uitspraaktekens, klemtoontekens)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons