maal / keer

Keer en maal zijn synoniemen. Formuleringen met keer zijn in de meeste contexten het gebruikelijkst, zowel in gesproken als geschreven taal. Maal is een formeler woord.

  • U kunt drie keer deelnemen aan de wedstrijd.
  • Tot tien keer toe heb ik geprobeerd hem te bellen.

Ook in combinatie met een aanwijzend voornaamwoord is keer gebruikelijker dan maal. Formuleringen met ditmaal, deze maal, deze/die eerste maal zijn ook formeler.

  • U kon dit keer / deze keer / die (eerste) keer niet deelnemen aan de wedstrijd.

Taaladvies.net
Deze keer / dit keer, deze maal / ditmaal

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons