maand / maanden

Maand is een maataanduider die in het meervoud staat als hij in een meervoudige betekenis wordt gebruikt. In België komt na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één, en na hoeveel, zoveel en een paar, ook de enkelvoudsvorm maand voor, maar zulke combinaties zijn geen standaardtaal.

 • Ze heeft een baby van negen maanden.
 • Twee maanden later was de vloer nog niet geleverd.
 • We zijn ondertussen een paar maanden verder.

De meeste maataanduiders (bijvoorbeeld meter, liter, gram, euro) blijven na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één, en ook na hoeveel, zoveel en een paar, gewoonlijk wel enkelvoudig: negen meter, twee liter, een paar gram. Maar bij de tijdsaanduiders is dat in de standaardtaal alleen bij jaar, uur en kwartier het geval, niet bij maand, minuut, seconde, week, eeuw enzovoort.

Na anderhalf en na combinaties van een telwoord met half wordt altijd de enkelvoudsvorm gebruikt.

 • Hij is al anderhalve maand ziek.
 • Hij is veroordeeld tot een rijverbod van twee en een halve maand.


tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden, tijdseenheden ( enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons