maatwerker

Op 1 januari is in Vlaanderen het Maatwerkdecreet in werking getreden. Dat decreet wil werk en ondersteuning op maat bieden aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld personen met een arbeidshandicap of psychosociale problemen. Maatwerkers werken in maatwerkbedrijven, de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Op termijn kunnen maatwerkers eventueel doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

14 januari 2019

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons