mama's kindje / mama's-kindje

Beide schrijfwijzen zijn correct, maar ze betekenen niet hetzelfde.

De woordgroep mama's kindje betekent 'het kindje van mama'.

  • Waar is mama's kindje? Dáár is mama's kindje!

De samenstelling mama's-kindje betekent 'kind dat vooral met de mama een sterke band heeft' of 'verwend en onzelfstandig kind'. Er staat een koppelteken omdat het linkerdeel op een apostrof + s eindigt. Een synoniem is moederskindje.

  • Ons zoontje is een echt mama's-kindje.

Taaladvies.net
Oma's fiets / oma's-fiets

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons