maximum / maximaal

Maximaal kan als bijvoeglijk naamwoord (met de betekenis 'hoogste, grootste') en als bijwoord (met de betekenis 'ten hoogste') gebruikt worden.

 • In de dorpskern is de maximale snelheid 30 km/u. (bijvoeglijk naamwoord)
 • Er is geen maximaal aantal vastgelegd voor het aantal deelnemers. (bijvoeglijk naamwoord)
 • Je kunt maximaal vijf dagen bij ons logeren. (bijwoord)
 • De premie bedraagt maximaal 400 euro. (bijwoord)

Maximum is een zelfstandig naamwoord. Dat woord wordt vaak als eerste deel van een samenstelling gebruikt: maximumaantal, maximumbedrag, maximumcapaciteit, maximumsnelheid, maximumtemperatuur.

 • Hoe haal je het maximum uit de onderhandelingen?
 • In de dorpskern is de maximumsnelheid 30 km/u.
 • Er is geen maximumaantal vastgelegd voor het aantal deelnemers.

In België wordt maximum ook als bijwoord gebruikt. Dat gebruik is standaardtaal in België.

 • Je kunt maximum vijf dagen bij ons logeren. (bijwoord)
 • De premie bedraagt maximum 400 euro. (bijwoord)

Maximum wordt in de standaardtaal in België ook vaak los geschreven voor een langer, samengesteld zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld de maximum opslagcapaciteit. In Nederland wordt in zulke gevallen meestal het bijvoeglijk naamwoord maximaal gebruikt: de maximale opslagcapaciteit.

In het hele taalgebied wordt maximum meestal ook los geschreven in combinatie met aantal of hoeveelheid als daar nog een ander zelfstandig naamwoord op volgt, bijvoorbeeld het maximum aantal deelnemers, het maximum aantal vragen, de maximum hoeveelheid brandstof. Aaneenschrijven is dan ook correct, bijvoorbeeld het maximumaantal deelnemers.

Taaladvies.net
Maximum / maximaal
Maximum capaciteit / maximumcapaciteit

 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons