meer (in vergrotende trap)

In de regel wordt de vergrotende trap van bijvoeglijke naamwoorden gevormd met het achtervoegsel -er: mooier, slimmer, knapper, belangrijker, interessanter, recenter, populairder. In plaats daarvan wordt steeds vaker een omschreven vergrotende trap met meer gebruikt. Zulke omschrijvingen met meer zijn vaak overbodig en niet aan te bevelen.

In de volgende gevallen is het wel algemeen gebruikelijk om de omschreven vorm met meer te gebruiken:

1. bij bijvoeglijke naamwoorden die niet aan een zelfstandig naamwoord kunnen voorafgaan; de vorm met -er is dan onmogelijk

  • (is) meer begaan, (was) meer geneigd, (was) meer waard

2. bij voltooide deelwoorden of tegenwoordige deelwoorden die als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden; bij deelwoorden waarbij de werkwoordelijke betekenis op de achtergrond is geraakt, is de vorm met -er vaak ook mogelijk

  • meer getolereerd, meer gehaat
  • meer gefrustreerd / gefrustreerder, meer gemotiveerd / gemotiveerder, meer geschikt / geschikter, meer verzorgd / verzorgder

3. bij woorden waarvan de vergrotende trap of de verbogen vorm ervan moeilijker uit te spreken is of bij de uitspraak drie of meer lettergrepen met een toonloze e-klank achter elkaar krijgt; de vorm met -er(e) is ook mogelijk

  • meer verloederd(e) / verloederder(e), meer ingewikkeld(e) / ingewikkelder(e), meer zakelijk(e) / zakelijker(e), meer gebruikelijk(e) / gebruikelijker(e)

Taaladvies.net
Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons