met ons allen / met z’n allen

Zowel met ons allen als met z’n allen is correct.

In de constructie 'met + bezittelijk voornaamwoord + allen' kan in alle gevallen z'n worden gebruikt, ongeacht de persoon en het natuurlijke geslacht. In de eerste en derde persoon meervoud (wij/we respectievelijk zij/ze) kan ook het bezittelijk voornaamwoord van dezelfde persoon (ons respectievelijk hun) worden gebruikt.

  • We gaan met z'n / ons allen naar de kerk.
  • Ze waren met z'n / hun allen op weg naar de kermis.

In de tweede persoon meervoud (jullie) wordt vooral z’n gebruikt.

  • Jullie zijn daar met z'n allen naartoe gegaan.

Taaladvies.net
Met z'n / ons allen

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons