met vriendelijke groeten / hoogachtend

In sommige situaties kan het nuttig zijn om de duidelijk formele slotgroet Hoogachtend te gebruiken, bijvoorbeeld in een heel officiële brief, bij slecht nieuws of een verstoorde relatie met de geadresseerde.

Meestal worden zakelijke brieven en e-mails tegenwoordig afgesloten met de slotformule Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groet, Vriendelijke groeten of Vriendelijke groet.

De briefnorm van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) geeft als richtlijn om na de slotformule geen komma te plaatsen, maar vermeldt daarbij wel dat een komma mogelijk is. U kunt uw eigen voorkeur volgen. In Nederland is het gebruikelijk om de komma te schrijven.

Taaladvies.net
Met vriendelijke groet(en) / hoogachtend

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons