met vriendelijke groeten / met vriendelijke groet / met een vriendelijke groet

In een zakelijke brief of e-mail kunt u Met vriendelijke groeten, Met vriendelijke groet of Met een vriendelijke groet als slotgroet gebruiken. De keuze tussen die slotgroeten is geheel vrij. Met vriendelijke groeten en Met vriendelijke groet zijn de gebruikelijkste formuleringen. Die vormen zijn ook zonder met mogelijk: Vriendelijke groeten, Vriendelijke groet. Als een brief of e-mail een duidelijk informeel karakter heeft, zijn ook andere slotgroeten mogelijk: Groeten, Groet, Groetjes, Hartelijke groet.

De slotgroet Met vriendelijke groet(en) wordt in brieven en e-mails geregeld afgekort als mvg of m.v.g. Zulke afkortingen geven gemakkelijk een slordige en respectloze indruk. Het is aan te bevelen Met vriendelijke groet(en) voluit te schrijven.

Taaladvies.net
Met een vriendelijke groet / met vriendelijke groet / met vriendelijke groeten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons