meter / meters

Zoals de meeste andere maataanduiders blijft meter na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide) gewoonlijk enkelvoudig. Ook na hoeveel, zoveel en een paar wordt de enkelvoudsvorm gebruikt. Deze regel geldt ook voor de maataanduiders vierkante meter en kubieke meter.

 • Over twee meter springen blijft het doel van de atlete.
 • Nog een paar meter, en dan ben je er!
 • De grootte van een cel in een Belgische gevangenis is standaard tien vierkante meter.

Om de nadruk te leggen op de losse eenheden, kan een enkele keer toch de meervoudsvorm meters gebruikt worden. Als er een bijvoeglijk naamwoord (ander dan vierkante en kubieke) vlak voor de maataanduider staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • Die vijf meter (meters) vol angst zal ik nooit vergeten!
 • Twee luttele meters was ik van haar verwijderd.

Ook na vele aantallen, tientallen en na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen enzovoort wordt de meervoudsvorm gebruikt.

 • De stier nam de toreador op zijn horens en sleurde hem tientallen meters mee.
 • De gevangenen ontsnapten via een honderden meters lange tunnel.

Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort is zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm correct. In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • De mensen waagden het om een aantal meter / meters op de bevroren zee te lopen.

Als het woord meter onmiddellijk op het voorzetsel in volgt, kan het zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

 • Hoeveel is dat, uitgedrukt in meter / meters?


hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons