mevrouw / juffrouw / mejuffrouw

Voor de mondelinge aanspreking van een vrouw is mevrouw de gebruikelijke vorm.

 • Goedemiddag, mevrouw Janssens

Dat geldt ook voor de adressering en de aanhef van een brief of e-mail.

 • Mevrouw Vera Janssens
 • De heer en mevrouw Janssens
 • Geachte mevrouw
 • Geachte mevrouw Janssens

Als een vrouw in een bepaalde functie wordt aangesproken, wordt ook mevrouw gebruikt, bijvoorbeeld in de aanhef van een brief of e-mail.

 • Mevrouw de voorzitter
 • Mevrouw de directeur
 • Mevrouw de minister

Vroeger werd mejuffrouw gebruikt als mondelinge en schriftelijke aanspreekvorm voor ongehuwde vrouwen. De gewone aanspreekvorm voor een volwassen, al dan niet gehuwde vrouw is tegenwoordig mevrouw.

Het woord mejuffrouw (afgekort mej.) wordt nog maar zelden gebruikt als aanspreekvorm voor jonge meisjes. Als mondelinge en schriftelijke aanspreekvorm voor jonge meisjes wordt juffrouw gebruikt, maar ook die vorm raakt stilaan verouderd. Meisjes worden meestal aangeschreven met hun voornaam.

 • Beste Alexia


brieven en e-mails - gegevens van de geadresseerde
brieven en e-mails - de aanspreking

Taaladvies.net
Mejuffrouw / mevrouw

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons