minuscuul / miniscuul*

De correcte spelling is minuscuul. Minuscuul betekent 'heel klein'.

  • Het membraan laat alleen minuscule deeltjes door.
  • Eén minuscuul druppeltje speeksel volstaat om een DNA-profiel op te stellen.

Taaladvies.net
Miniscuul / minuscuul, minitieus / minutieus
 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons