mits (als voorzetsel)

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'als, op voorwaarde dat'. Mits wordt in de standaardtaal altijd gevolgd door een bijzin. Die bijzin kan de vorm hebben van een beknopte bijzin met een voltooid deelwoord.

  • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd. 
  • Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

In België wordt mits ook gebruikt in combinatie met een tegenwoordig deelwoord, een infinitief voorafgegaan door te, een afleiding op -ing of een zelfstandignaamwoordgroep. In de laatste twee gevallen wordt mits als voorzetsel gebruikt. Die gebruikswijzen zijn geen standaardtaal. Constructies als mits hardwerkend, mits harder te werken, mits bronvermelding en mits wat geluk zijn dus niet correct. U kunt meestal een gewonere formulering gebruiken: door harder te werken, met bronvermelding, met wat geluk

Taaladvies.net 
Mits (als voorzetsel)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons