mits (betekenis, synoniem)

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'als, op voorwaarde dat'.

  • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.

Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

  • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
  • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Mits wordt soms ook gebruikt in de betekenis 'tenzij, behalve als', maar dat gebruik is niet correct.

  • Bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen, behalve als / tenzij ze voor eind december worden ingediend.

Taaladvies.net
Mits (als voorzetsel)
Mits / tenzij

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons