mits / vermits*

Mits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'op voorwaarde dat, indien'. Mits is een formeel woord dat vooral in geschreven taal voorkomt. Meestal kunt u een gewoner synoniem gebruiken: als … (tenminste), op voorwaarde dat, voor zover, alleen als.

 • Hij kan aan de wedstrijd deelnemen, als hij zich tenminste op tijd inschrijft.
 • Als u uw aanvraag voor eind december hebt ingediend, krijgt u in de maand februari bericht over het resultaat.

Mits wordt in de standaardtaal altijd gevolgd door een bijzin. Die bijzin kan de vorm hebben van een beknopte bijzin met een voltooid deelwoord.

 • Mits de directie daarmee instemt, wordt het plan aan de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
 • Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

Vermits is een onderschikkend voegwoord met de betekenis 'aangezien, omdat'. Vermits is een formeel, schrijftalig woord dat niet door iedereen als standaardtaal wordt beschouwd. Het is aan te bevelen vermits te vervangen door aangezien of omdat.

 • Aangezien hij de meeste capaciteiten heeft, is Tom de beste kandidaat.
 • Ze kan zich niet over die kwestie uitspreken, omdat ze het verslag nog niet gelezen heeft.

Taaladvies.net
Mits (als voorzetsel)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons