modaliteiten (betekenis, synoniem)

Het woord modaliteiten wordt in de standaardtaal in België gebruikt in de betekenis 'bepalingen, voorwaarden'. Het is een formeel woord. Synoniemen zijn bijvoorbeeld voorwaarden, (uitvoerings)bepalingen of regeling(en). Die alternatieven zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

  • Welke modaliteiten / voorwaarden zijn van toepassing bij een ontslag?
  • De modaliteiten / uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen in het koninklijk besluit.

Taaladvies.net
Modaliteiten / voorwaarden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons