moeten / dienen te

Formuleringen met dienen te zijn erg formeel en typisch voor een ambtelijke stijl. Sommige taalgebruikers gebruiken graag dienen te omdat ze vinden dat dat vriendelijker of minder direct overkomt dan moeten, maar ook dienen te drukt zonder meer een verplichting uit. Dienen te kan in principe altijd door moeten vervangen worden. Moeten is in alle contexten bruikbaar.

  • U moet het formulier voor het einde van de week invullen.

Verplichtingen kunnen ook op andere manieren uitgedrukt worden, bijvoorbeeld door een bevelende zin of door een aantonende wijs zonder moeten.

  • Vul het formulier voor het einde van de week in.
  • U vult het formulier voor het einde van de week in.

In wet- en regelgeving worden de artikelen gewoonlijk geformuleerd met een aantonende wijs zonder moeten.

  • Tijdens de onderhandelingen verzekert de aanbestedende overheid de gelijke behandeling van alle inschrijvers.

Taaladvies.net
Dienen te / moeten

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons