mogelijk / mogelijks*

Mogelijks* is geen standaardtaal. Correct is mogelijk, misschien of wellicht.

  • Mogelijk wil zij nu een paar weken rust inlassen.

Taaladvies.net
Mogelijks / mogelijk

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons