munteenheden, valuta (enkelvoud of meervoud)

Zoals de meeste hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (bijvoorbeeld meter, liter of gram) staan ook munteenheden vaak in het enkelvoud in combinaties waarin andere zelfstandige naamwoorden in het meervoud voorkomen. Ze hebben dan een enkelvoudige vorm ondanks hun meervoudige betekenis ('meer dan één').

Enkelvoud

Munteenheden blijven, zoals alle zelfstandige naamwoorden, enkelvoudig na één. Maar munteenheden blijven ook in het enkelvoud staan in de volgende gevallen.

1. Na nul, na een bepaald hoofdtelwoord dat groter is dan één (behalve na beide), na een kommagetal en na hoeveel, zoveel en een paar

 • nul euro, twee cent, vijftig yen, duizend pond, zes dirham, honderd roepie, twintig euro, een miljoen roebel, 64 peso, 0,95 cent, 6,40 euro
 • hoeveel dollar, zoveel dinar, een paar roepie

UITZONDERING 1: Als de nadruk op de losse eenheden of de grootte van de hoeveelheid ligt, kan de meervoudsvorm gebruikt worden.

 • Hij voelde de drie euro's in zijn zak zitten. (drie muntstukken van één euro)
 • Zoveel dollars die verloren zijn gegaan!

UITZONDERING 2: Als er een bijvoeglijk naamwoord vlak voor de munteenheid staat, wordt de meervoudsvorm gebruikt. Als een van een landnaam afgeleid bijvoeglijk naamwoord aan een munteenheid voorafgaat, is zowel een enkelvoud als een meervoud mogelijk.

 • Hij voelde drie losse euro's in zijn zak zitten.
 • Ik heb nog vijf Britse pond / ponden.

UITZONDERING 3: De munteenheid kroon wordt bij een meervoudige betekenis altijd in het meervoud gezet.

 • zes kronen, dertig Zweedse kronen
 • hoeveel kronen, een paar kronen

2. Na een breukgetal of een gemengd getal (een combinatie van een geheel getal en een breuk)
Deze regel geldt voor alle zelfstandige naamwoorden. Vergelijk met bijvoorbeeld drie vierde taart, twee en een halve alinea.

 • drie vierde dollar, een kwart pond, een halve euro, zestig en een vierde roebel, twee en een halve dirham, anderhalve yen

Enkelvoud of meervoud

Munteenheden kunnen in de volgende gevallen in het enkelvoud of in het meervoud staan.

1. Na een aantal, een drietal, een tiental, een honderdtal enzovoort
In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • een aantal euro / euro's, een vijftigtal dollar / dollars, een honderdtal lira / lira's, een aantal yen / yens, een duizendtal pond / ponden, een aantal dirham / dirhams, een drietal roebel / roebels, een tachtigtal roepie / roepies

2. Als de munteenheid onmiddellijk op het voorzetsel in volgt
Het gaat dan om constructies als een bedrag in … en omzetten in … In België komt de enkelvoudsvorm vaker voor, in Nederland de meervoudsvorm.

 • een bedrag in euro / euro's, betalen in yen / yens, omrekenen in roebel / roebels, in peso / peso's weergegeven, berekend in pond / ponden

Meervoud

In de volgende gevallen worden munteenheden, zoals andere zelfstandige naamwoorden, in het meervoud gezet.

1. Na honderden, duizenden, tienduizenden, miljoenen, miljarden enzovoort

 • honderden dollars, duizenden yens, miljoenen euro's, honderden ponden, miljoenen dirhams, duizenden yens

2. Na vele aantallen, tientallen, honderdtallen enzovoort

 • tientallen euro's, honderdtallen ponden, vele aantallen roepies, enkele tientallen roebels

hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden, maateenheden (enkelvoud of meervoud)
tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden, tijdseenheden (enkelvoud of meervoud)

Taaladvies.net
Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Euro: een bedrag in euro('s)?
 

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons