museum: musea / museums / musea's*

Museum heeft twee correcte meervouden in het Nederlands: musea en museums. Er is geen betekenisverschil. Musea is de oorspronkelijke Latijnse meervoudsvorm, museums is de vernederlandste vorm.

Vergelijkbare gevallen zijn: centrum - centra / centrums, forum - fora / forums, laboratorium - laboratoria / laboratoriums, atheneum - athenea / atheneums, lyceum - lycea / lyceums, stadium - stadia / stadiums, aquarium - aquaria / aquariums.

Dubbele meervouden, zoals musea's* en centra's*, zijn niet correct.

Taaladvies.net
Centrums / centra, museums / musea

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons