naamval (taalkundige term)

synoniem = casus (meervoud casussen)

Naamvallen zijn de verschillende vormen die woorden aannemen, afhankelijk van hun functie in de zin. Naamvallen komen voor bij zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, telwoorden en voornaamwoorden.

In het hedendaagse Nederlands zijn de meeste naamvalsonderscheidingen verdwenen. Voornamelijk in vaste combinaties komen nog oude naamvalsvormen voor: in naam der wet, de dag des oordeels, 's morgens, in den beginne, in der minne, ten huize van, in koelen bloede, op den duur, te allen tijde, bij dezen, te goeder trouw, middernacht. De tweede naamval (genitief) is nog te vinden in constructies als Obama's grootmoeder, Frankrijks culturele identiteit en iets moois, iets vervelends. Ook het onderscheid dat we bij de persoonlijke voornaamwoorden maken tussen de onderwerpsvorm en de niet-onderwerpsvorm, is terug te brengen tot het verschil tussen de eerste naamval (nominatief) en de derde of de vierde naamval (datief of accusatief): ik - mij, jij - jou, hij - hem, zij - haar, wij - ons, zij - hun/hen.

Oude naamvalsvormen

Taaladvies.net
Naamvallen (algemeen)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons