naar … toe, naar de mensen toe, naar de toekomst toe

Een formulering met naar ... toe kan worden gebruikt in de letterlijke betekenis 'in de richting van', meestal in combinatie met een werkwoord. Toe kan dan meestal ook weggelaten worden.

 • Olivier moet naar huis toe gaan.
 • Whitney stond met haar rug naar het publiek toe.

Bij figuurlijk gebruik geeft naar ... toe (of naar zonder toe) een vage richting aan, meestal in combinatie met een zelfstandig naamwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord. Zulke formuleringen zijn correct, maar de meningen erover zijn verdeeld: sommige taalgebruikers beschouwen ze als informeel, voor anderen zijn ze juist typisch voor formeel of ambtelijk taalgebruik. De combinaties met toe worden soms ook als wat nadrukkelijker ervaren dan die met alleen naar. Meestal kan naar ... (toe) vervangen worden door een specifieker voorzetsel. 

 • We bieden een optimale dienstverlening naar de burger (toe) / aan de burger.
 • Dat bedrijf maakt steeds goede afspraken naar de adverteerders (toe) / met de adverteerders.
 • Aannemers zijn niet altijd flexibel naar hun klanten (toe) / tegenover hun klanten.
 • Zo'n beslissing is niet te verantwoorden naar de treinreizigers (toe) / bij de treinreizigers.

De combinatie naar de toekomst toe is als een vaste combinatie te beschouwen. Die is algemeen gangbaar als synoniem voor in de toekomst of voor de toekomst.

 • Het is belangrijk om naar de toekomst toe / in de toekomst duurzaam te investeren.
 • Zo kunnen we betere prognoses maken naar de toekomst toe / voor de toekomst.

Taaladvies.net
Naar de kiezer (toe)

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons