naar achter / naar achteren

Naar achter wordt in België vaak gebruikt, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Het is daarom niet duidelijk of naar achter tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval naar achteren.

  • Je kunt de achterbank ook naar achteren schuiven voor meer beenruimte.
  • Hij werd neergestoken en viel naar achteren.

Taaladvies.net
Naar voor / naar voren

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons