naar rata / naar rato / pro rata / pro rato

Pro rata, pro rato, naar rata en naar rato zijn synoniemen. Het gebruikelijkst zijn pro rata, pro rato en naar rato; naar rata komt weinig voor. De betekenis van deze bijwoordelijke uitdrukkingen is 'naar ieders aandeel, in de juiste verhouding, naar evenredigheid'.

  • Voor deeltijdse werknemers wordt het recht op opleidingsverlof pro rata berekend.
  • Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden terugbetaald. 
  • De bewoners moeten naar rato bijdragen aan de jaarlijkse kosten voor de lift en het dak.

Taaladvies.net
Naar rato / naar rata / pro rato / pro rata

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons