naargelang / naar gelang*

Naargelang kan als voegwoord of als voorzetsel gebruikt worden. In beide gevallen is de correcte spelling naargelang, in één woord. In beide gevallen kan naargelang voorafgegaan worden door al; als voorzetsel kan naargelang nog worden gevolgd door van.

  • (Al) naargelang hij ouder wordt, wordt hij sarcastischer. (voegwoord)
  • Er zijn vrij grote verschillen (al) naargelang (van) de scholingsgraad. (voorzetsel)

Taaladvies.net
Naar gelang / naargelang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons