naargelang / naargelang van

Naargelang kan als voegwoord of als voorzetsel gebruikt worden.

Als voegwoord heeft naargelang de betekenis 'naarmate' en wordt het gevolgd door een bijzin. Het voegwoord naargelang kan worden voorafgegaan door al en worden gevolgd door dat: (al) naargelang (dat). De combinatie met dat is minder gebruikelijk.

 • Naargelang hij ouder wordt, wordt hij sarcastischer.
 • Al naargelang de werkloosheid langer duurt, wordt het ook moeilijker om opnieuw aan het werk te gaan.

De voorzetseluitdrukking (al) naargelang (van) heeft de betekenis 'afhankelijk van, in verhouding tot, naarmate van' en wordt gevolgd door een zelfstandig naamwoord. Zowel de vorm met van als de vorm zonder van is gebruikelijk.

 • Er zijn vrij grote verschillen naargelang de scholingsgraad.
 • Al naargelang de dienst waarin je werkzaam bent, komen er specifieke opdrachten bij.
 • Naargelang van de versie is de voorgestelde uitrusting standaard of in optie.
 • Het maximumbedrag verschilt al naargelang van de sociale situatie van het gezin.

Taaladvies.net
Naar gelang / naargelang

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons