namens deze / dezen

Namens deze en namens dezen zijn allebei correct. Namens deze betekent 'uit naam van de genoemde persoon', namens dezen 'uit naam van de genoemde personen'. Deze formuleringen komen vooral voor in formele contexten in Nederland, onder andere als vaste formulering in de slotformule van brieven die iemand in opdracht van iemand anders ondertekent.

  • Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
    ondertekend namens dezen,

Minder formeel is een constructie met namens vóór de persoon of functiebenaming, bijvoorbeeld namens de heer Ritsema, namens het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam.

Taaladvies.net
Namens dezen / deze

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons