Nederlands-Limburg / Nederlands Limburg*

De correcte schrijfwijze is Nederlands-Limburg, met een koppelteken en twee hoofdletters.

Aardrijkskundige namen met als linkerdeel een woord als Noord, Zuid, West, Oost, Centraal, Hoog, Laag, Boven, Beneden, Midden, Nieuw, Nederlands, Belgisch, Vlaams, Frans, Latijns, Afro of Indo schrijven we met een koppelteken en twee hoofdletters: Zuid-Afrika, Centraal-Amerika, Latijns-Amerika, Belgisch-Limburg.

aaneenschrijven - combinaties met eigennamen

Taaladvies.net
Nederlands Limburg, Belgisch Limburg / Nederlands-Limburg, Belgisch-Limburg

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons